Chính sách bảo mật

Công ty Nguyên Phú cam kết bảo mật thông tin riêng tư của khách hàng ở cấp độ cao nhất. Đây là nghĩa vụ và cam kết của công ty với khách hàng.

A. Thông tin và mục đích thu thập

a. Các thông tin thu thập
Thông tin thu thập từ khách hàng bao gồm: họ tên, địa chỉ, điện thoại, thông tin pháp lý nhà đất, email… Công ty Nguyên Phú luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể khi thu thập thông tin khách hàng và mọi thông tin đều được khách hàng tự nguyện cung cấp.
Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập thêm các thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, số lần xem trang, thời điểm truy cập…
b. Mục đích thu thập thông tin
  • Phục vụ quá trình tư vấn, thiết kế và thi công nhà cho khách hàng.
  • Truyền thông: Xây dựng các chương trình khuyến mãi, giới thiệu dịch vụ mới, chương trình/sự kiện sắp tới cho khách hàng.
  • Thống kê: Khảo sát và thống kê cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến sự hài lòng nhất với khách hàng.

B. Phạm vi, thời gian và cam kết bảo mật thông tin khách hàng

a. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng
Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty để xử lý các hợp đồng của khách hàng và cung cấp dịch vụ.
b. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng
Thông tin khách hàng được lưu trữ trong suốt thời gian duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty Nguyên Phú hoặc đến khi có yêu cầu hủy từ phía khách hàng.
c. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, mất mát hoặc tiêu hủy, thiệt hại cho thông tin của khách hàng.
Với các trường hợp khách quan như rò rỉ thông tin từ phía khách hàng hoặc xâm phạm của hacker. Công ty Nguyên Phú sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thông báo trực tiếp đến khách hàng qua các kênh truyền thông của công ty. Trong những trường hợp truy cập trái pháp luật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty Nguyên Phú, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại phát sinh từ/liên quan đến truy cập trái phép đó.
Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công ty Nguyên Phú có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay mục đích thực thi pháp luật. Công ty Nguyên Phú cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.