Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Thiết kế

Số lượng: 1

Đang tuyển

Số lượng: 0

Ngưng tuyển

Số lượng: 0

Ngưng tuyển

Số lượng: 0

Ngưng tuyển

Đang tuyển

Số lượng: 0

Ngưng tuyển

Số lượng: 0

Ngưng tuyển

Số lượng: 0

Ngưng tuyển

Quyền lợi

Quy trình tuyển dụng

Mọi thắc mắc về tuyển dụng Công ty Nguyên Phú hãy liên hệ ngay cho chúng tôi