Kiến trúc Baroque

Phong cách nghệ thuật Baroque (Ba Rốc) ra đời ở nước Ý vào thế kỷ…