Thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Công ty Nguyên Phú trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024. Thời gian từ thứ Bảy 27/04/2023, làm việc trở lại thứ Năm ngày 02/05/2023.

Thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5